header banner
Default

waarom de prijs van Bitcoin naar $700punt000 kan stijgen


Bitcoin en goud klaar om te bloeien door economische dreiging

Foto: Ink Drop/Shutterstock

De vergelijking tussen bitcoin (BTC) en goud is al talloze keren gemaakt, en alom bekend. Volgens veel crypto voorstanders is bitcoin een nog betere vorm van waardeopslag dan goud vanwege de inherente schaarste van bitcoin. Maar vandaag de dag ligt de totale marktkapitalisatie van goud nog altijd vele malen hoger dan die van bitcoin. 

Als de superioriteit van bitcoin ten opzichte van goud meer erkenning krijgt, zou bitcoin in potentie de marktkapitalisatie van goud kunnen inhalen. Wat zou dit betekenen voor de bitcoin koers?

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

Is bitcoin beter dan goud?

VIDEO: Crypto Bull Run Will Start in 2024 - Bitcoin Price Prediction in 2023
ClearValue Tax

De huidige marktkapitalisatie van goud is ongeveer $12,5 biljoen. Als bitcoin een dergelijke marktkapitalisatie zou bereiken, zou dit elke bitcoin grofweg een waarde geven van $650.000. Het lijkt een absurd bedrag, maar volgens George Tung, een analist van The Street Crypto, is het zeker een realistische mogelijkheid.

“[Bitcoin] is op elke manier beter dan goud. Het is makkelijker om te verplaatsen, makkelijker om veilig te bewaren. Ook kun je het daadwerkelijk gebruiken om te betalen voor dingen. Bitcoin is als waardeopslag, als uitwisselingsmiddel en als digitaal netwerk beter.”

Aldus Tung. Deze superioriteit van bitcoin ten opzichte van goud doet Tung voorspellen dat bitcoin ergens in de komende marktcyclus een waarde van $700.000 kan bereiken. Deze projectie ligt dus acht jaar in de toekomst. 

“Accumuleer nu bitcoin”

VIDEO: Will Bitcoin Halving Make Price Explode?
Anthony Pompliano

“Als bitcoin in deze cyclus $200.000 of $250.000 bereikt, dan is het nog minder dan een verviervoudiging tot $700.000. Dus misschien halen we het in de volgende cyclus. En als dat niet gebeurt, misschien wel in de cyclus daarna. Elke cyclus duurt maar vier jaar, we hebben het dus niet over 400 jaar in de toekomst. Binnen acht tot tien jaar kan bitcoin $700.000 waard zijn. Daarom is het belangrijk om nu bitcoin te acumuleren, en niet later.”

Tung gelooft dat bitcoin de marktkapitalisatie van goud sneller kan inhalen dan momenteel realistisch lijkt. Hij denkt dat een grote golf van institutionele interesse aanstaande is voor bitcoin. Als het aan Tung ligt, duurt het dus niet lang voordat de wereld bitcoin erkent als een legitiem oppotmiddel.

Sources


Article information

Author: David Bray

Last Updated: 1697944682

Views: 1195

Rating: 4.7 / 5 (115 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Bray

Birthday: 1963-12-09

Address: 606 Haley Garden Apt. 886, East Cynthiashire, CA 70013

Phone: +3912857488934319

Job: Tour Guide

Hobby: Billiards, Swimming, Sewing, Card Collecting, Puzzle Solving, Running, Wine Tasting

Introduction: My name is David Bray, I am a transparent, cherished, important, clever, multicolored, tenacious, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.