header banner
Default

nøkkelen til kryptovalutaens kiste


Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

I dag kan du kjøpe bitcoin og andre kryptomynter til en brøkdel av prisen for ett år siden, og det er ofte lurt å handle på salg. Betyr det at du skal kjøpe krypto i dag?

Verdien til den største kryptomynten, bitcoin har falt med over 70 prosent det siste året. Det er ikke første gang den faller så mye. De som kjøpte bitcoin like før julaften i 2017 satt igjen med et tap på 82 prosent året etter.

Men bitcoin kom tilbake og doblet seg det neste året. Vi har sett samme tendens på Oslo Børs. De som kjøpte aksjer på Oslo Børs i desember 2007 tapte 60 prosent av pengene sine på ett år og det påfølgende året ga en oppgang på over 90 prosent. Det er også et klart mønster her.

Les også: Eier du kryptovaluta? Dette tror ekspertene om framtiden

Hvis en kjøper aksjer hver gang hovedindeksen har falt i verdi det siste året har man tjent 17 prosent det neste året, mens man har måttet nøye seg med ni prosent hvis man hadde kjøpt etter en oppgang.

Hvis en overfører disse beregningen til krypto så tyder det på at dette er en god tid å kjøpe krypto på.

Selv om historiske sammenhenger ofte gir en god pekepinn på hva man kan forvente fremover, så er det viktig å sjekke om det er gode grunner for verdifallet.

Her kommer noen viktige grunner til at krypto ikke vil reise seg.

Inflasjon og gull

VIDEO: Open mic Friday! Did God Whale just put the nail in the coffin for eHex?
Crypto Millionaires with Corey Geary

De som fremsnakker bitcoin er ikke i tvil. De viktigst egenskapene ved bitcoin er at det er det nye gullet og at det er immunt mot inflasjon. I år har vi fått en test på om det stemmer.

Vi har den høyeste prisstigningen på fire tiår i den vestlige verden og det har gitt svak avkastning i finansmarkedene. Men i stedet for å skinne og bli det nye gullet har bitcoin og kryptoverdiene kollapset. Det er litt som om et oljeselskap skulle ha kollapset når oljeprisen ble skyhøye.

Bankene som gikk under

VIDEO: The FTX Disaster is Deeper Than you Think
ColdFusion

Bitcoin kom like etter finanskrisen som motsvar på vaklende banker. I år har en rekke kryptoinstitusjoner gått konkurs. Bare i to av disse, Voyager og Celsius, har mer enn fem millioner kunder tapt store deler av kryptoformuen sin, og det finnes ingen banksikringsfond som kan hjelpe dem.

I den siste uken har kryptobørsen FTX, som var en reddende engel for flere aktører i vår, også kollapset og ødelagt verdier for ytterligere én million kunder.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

De stabile myntene som kollapset

VIDEO: Köpa Bitcoin och kryptovalutor på Avanza
SparaCash

Stablecoins er mynter som både skulle være digitale penger og samtidig helt sikre. En av de største var Terra sin stablecoin. Den var knyttet til en underliggende kryptovaluta og skulle ved hjelp av sinnrike beregninger holde verdien på én dollar.

Det å lage en stabil verdi på bakgrunn av en luftig kryptovaluta er jo egentlig naturstridig og det gikk som det måtte gå: I vår kollapset det hele og verdier for over 400 milliarder kroner gikk tapt på noen dager.

Digitale bankrøvere

VIDEO: Vad är kryptovaluta? Enkelt förklarat med animationer
Krypto på svenska

Kryptovalutaer lagres både på kryptobørser og i digitale pengebinger som brukes for å knytte ulike miljøer sammen. Disse har vist seg å ikke være helt sikre.

Ifølge analysebyrået Chainalytics har det så langt i år vært et par kryptohack i uken og samlet sett er krypto for 30 milliarder kroner stjålet. I kroneverdi tilsvarer det to Nokas-ran for dagen.

Det er ytterst få som har blitt tatt og FBI mener at de statsfinansierte hackerne i Nord-Korea har stukket av med over halvparten. Det er jo kjærkomne inntekter for et land hvor de offisielle eksportinntektene bare er en brøkdel av dette.

Krypto vil hjelpe de fattige

VIDEO: Så investerar du i BITCOIN och förvarar krypto säkert! (steg-för-steg hur du handlar kryptovaluta)
Felix Nordqvist

I Stortingets behandling av et kryptoforslag ble det lagt vekt på at krypto kan hjelpe de fattige.

Vel, det har ikke hjulpet det fattige landet El Salvador som innførte bitcoin som offisiell valuta for et drøyt år siden.

President Nayib Bukele hadde selv tro på bitcoin og bruke én milliard av statskassen til å kjøpe bitcoin. Det har gjort det fattige landet enda fattigere og nå har den effektive renten på statsgjelden hoppet fra seks til tretti prosent på vel ett år.

Les mer fra Norsk debatt

«Også du, Brutus»

VIDEO: Si fitoj Cdo 30 Minuta mbi $30 $100 me KryptoValuta
Oxkos Videos

Spikeren i kisten for krypto kom kanskje i forrige uke. Sam Bankman-Fried, som var verdens rikeste person under 30 i fjor, seks ganger så rik som Røkke, en av Bidens største givere, en som lovet å gi vekk hele formuen sin og en som ivret for reguleringen av krypto ble tatt med buksene nede i forrige uke.

Det viste seg at børsen hans FTX, hadde lånt ut kundemidlene til sitt eget tradingselskap Alameda, som igjen hadde tapt penger på trading og erstattet de med egne «lekemynter».

Jeg mener at utviklingen de siste månedene viser at krypto ikke har livets rett.

I år har vi sett at brukere mister verdier fordi børser går under, vi ser to digitale «Nokas-ran» for dagen og vi har sett at verdiene raser selv i et klima som skulle være bra for krypto.

Min klare anbefaling er derfor å ikke investere i krypto selv om kursene er langt lavere nå enn for ett år siden.

Sources


Article information

Author: Nicholas Griffin

Last Updated: 1699730642

Views: 683

Rating: 4.2 / 5 (107 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicholas Griffin

Birthday: 1965-12-10

Address: 146 Ponce Lock Apt. 988, Websterfort, NJ 14037

Phone: +4343041874997242

Job: Social Worker

Hobby: Crochet, Sewing, Graphic Design, Tea Brewing, Gardening, Backpacking, Woodworking

Introduction: My name is Nicholas Griffin, I am a Colorful, accessible, Precious, rare, variegated, skilled, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.